VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 06-06-2017 16:30 uur


Raadzaal
Voorzitter: A.J.M. van Beek
Griffier: M. Timmerman
0
1
0
1
0
1
1
9
0
0
4
2
0
0
0
0
0
4
3
0
7
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage