VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 28-11-2017 22:00 uur


Raadzaal
0
1
0
1
0
4
3
3
1
17
0
0
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage