VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 28-02-2017 22:00 uur


Raadzaal
Voorzitter: A.J.M. van Beek
Griffier: M. Timmerman
0
1
0
1
0
6
4
5
9
27
0
0
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage