VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 26-09-2017 22:00 uur


Raadzaal
0
1
0
1
1
1
0
2
7
2
4
3
3
7
0
0
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage