VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 21-12-2017 21:00 uur


Raadzaal
Voorzitter: A.J.M. van Beek
Griffier: A.B. Visser, loco
0
1
0
1
0
1
1
1
1
16
4
4
11
0
0
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage