VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 18-04-2017 22:00 uur


Raadzaal
Voorzitter: A.J.M. van Beek
Griffier: M. Timmerman
0
1
0
1
0
1
2
1
6
1
2
7
0
0
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage