VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 17-10-2017 22:00 uur


Raadzaal
Voorzitter: A.J.M. van Beek
Griffier: M. Timmerman
0
1
0
1
0
2
1
3
1
8
6
0
0
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage