VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 09-06-2016 16:30 uur


Raadzaal
Voorzitter: A.J.M. van Beek
Griffier: M. Timmerman
0
1
0
1
0
6
7
8
3
0
0
5
5
0
0
0
0
0
0
3
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage