VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 06-09-2016 21:30 uur


Raadzaal
Voorzitter: A.J.M. van Beek
Griffier: M. Timmerman
0
1
0
1
3
1
2
0
3
4
15
19
0
0
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage