VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 08-09-2015 22:00 uur


Raadzaal
Voorzitter: A.J.M. van Beek
Griffier: A.B. Visser, loco
0
1
0
1
0
8
7
5
6
0
2
3
2
35
0
0
1
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage