VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 03-03-2015 22:00 uur


Raadzaal
Voorzitter: H.N.G. Brinkman
Griffier: M. Timmerman
0
1
0
1
0
4
3
2
0
0
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage