VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 24-03-2015 22:00 uur


Raadzaal
Voorzitter: H.N.G. Brinkman
Griffier: M. Timmerman
0
1
0
1
0
5
8
3
7
3
6
4
4
3
3
6
0
0
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage