VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 15-12-2015 22:00 uur


Raadzaal
Voorzitter: A.J.M. van Beek
Griffier: M. Timmerman
0
1
0
1
0
2
2
9
4
4
5
8
0
0
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage