VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 10-11-2015 20:15 uur


Raadzaal
Voorzitter: A.J.M. van Beek
Griffier: M. Timmerman
0
1
0
1
0
4
11
0
0
3
4
6
1
0
2
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage