VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 01-12-2015 22:00 uur


Raadzaal
Voorzitter: A.J.M. van Beek
Griffier: M. Timmerman
0
1
0
1
0
4
12
0
0
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage