VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 09-09-2014 22:00 uur


Raadzaal
Voorzitter: H.N.G. Brinkman
Griffier: M. Timmerman
0
1
0
1
0
3
3
3
3
17
0
0
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage