VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 24-06-2014 20:30 uur


Raadzaal
Voorzitter: H.N.G. Brinkman
Griffier: M. Timmerman
0
1
0
1
0
3
2
3
4
7
3
4
0
0
0
1
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage