VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 16-12-2014 22:00 uur


Raadzaal
Voorzitter: H.N.G. Brinkman
Griffier: M. Timmerman
0
1
0
1
0
9
11
6
2
6
4
3
8
0
0
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage