VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 05-03-2013 22:00 uur


Raadzaal
Voorzitter: H.N.G. Brinkman
Griffier: C.J. Jonges
0
1
0
1
0
0
0
0
2
5
0
0
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage