VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 25-06-2013 15:30 uur


Raadzaal
Voorzitter: H.N.G. Brinkman
Griffier: C.J. Jonges
0
1
0
1
0
1
2
7
3
3
3
3
4
3
0
0
0
1
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage