VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 16-04-2013 22:00 uur


Raadzaal
Voorzitter: H.N.G. Brinkman
Griffier: H. Jager, loco
0
1
0
1
0
0
0
0
13
0
0
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage