VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 12-11-2013 21:00 uur


Raadzaal
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
2
5
4
6
2
3
3
3
3
9
0
0
0
4
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage