VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 11-06-2013 22:15 uur


Raadzaal
Voorzitter: H.N.G. Brinkman
Griffier: C.J. Jonges
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
1
14
0
0
1
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage