VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 08-05-2012 20:30 uur


Raadzaal
Voorzitter: H.N.G. Brinkman
Griffier: C.J. Jonges
0
0
0
1
0
0
7
0
0
1
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage