VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 26-06-2012 19:30 uur


Raadzaal
Voorzitter: H.N.G. Brinkman
Griffier: C.J. Jonges
0
0
0
1
3
3
3
0
0
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage