VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 24-04-2012 22:00 uur


Raadzaal
Voorzitter: W. Zeekant (plv.)
Griffier: C.J. Jonges
0
0
0
1
0
0
5
0
0
0
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage