VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 18-09-2012 19:30 uur


Raadzaal
Voorzitter: H.N.G. Brinkman
Griffier: H. Jager, loco
0
Voorzitter: W. Zeekant (plv.)
0
8
0
Voorzitter: H.N.G. Brinkman
0
0
1
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage