VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 10-07-2012 22:00 uur


Raadzaal
Voorzitter: H.N.G. Brinkman
Griffier: C.J. Jonges
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
7
0
0
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage