VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 28-06-2011 15:30 uur


Raadzaal
Voorzitter: H.N.G. Brinkman
Griffier: C.J. Jonges
0
0
0
1
0
2
7
7
0
1
0
0
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage