VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 25-10-2011 20:50 uur


Raadzaal
Voorzitter: H.N.G. Brinkman
Griffier: C.J. Jonges
0
0
0
1
0
4
3
9
3
0
0
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage