VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 22-11-2011 22:00 uur


Raadzaal
Voorzitter: W. Zeekant (plv.)
Griffier: H. Jager, loco
0
0
0
1
0
0
0
0
6
0
0
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage