VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 17-02-2011 19:30 uur


Raadzaal
Voorzitter: H.N.G. Brinkman
Griffier: H. Jager, loco
0
0
0
1
1
0
0
2
2
2
2
5
2
2
6
1
3
1
1
1
2
3
0
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage