VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 11-10-2011 21:20 uur


Raadzaal
Voorzitter: H.N.G. Brinkman
Griffier: C.J. Jonges
0
0
0
1
0
4
2
0
0
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage