VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 24-06-2010 15:30 uur


Raadzaal
Voorzitter: H.N.G. Brinkman
Griffier: C.J. Jonges
0
0
0
1
1
0
0
3
2
2
4
4
2
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage