VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 23-09-2010 19:30 uur


Raadzaal
Voorzitter: H.N.G. Brinkman
Griffier: C.J. Jonges
0
0
0
1
1
0
0
2
2
2
2
3
4
4
7
1
1
2
2
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage