VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 22-04-2010 19:30 uur


Raadzaal
Voorzitter: H.N.G. Brinkman
Griffier: C.J. Jonges
0
0
0
2
1
0
0
4
4
4
2
2
2
2
2
1
4
2
1
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage