VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 15-04-2010 14:00 uur


Raadzaal
Voorzitter: H.N.G. Brinkman
Griffier: C.J. Jonges
0
0
0
1
1
1
1
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage