Vergaderingen Gemeenteraad op 15 april 2010

Hieronder staat een overzicht van vergaderingen die op deze dag zijn gepland.