VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 11-11-2010 19:30 uur


Raadzaal
Voorzitter: H.N.G. Brinkman
Griffier: C.J. Jonges
0
0
0
1
1
0
0
2
4
0
6
2
1
3
1
1
2
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage