VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 07-05-2009 19:30 uur


Raadzaal
0
0
0
0
1
1
0
0
1
3
3
3
2
2
2
3
1
0
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage