VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 24-09-2009 19:30 uur


Raadzaal
Voorzitter: H.N.G. Brinkman
0
0
0
0
1
1
0
0
4
4
3
2
2
2
3
2
2
1
2
3
0
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage