VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 02-07-2009 15:30 uur


Raadzaal
Voorzitter: H.N.G. Brinkman
Griffier: H. Jager, loco
0
0
0
0
1
1
0
2
1
4
2
1
1
2
3
8
0
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage