VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 17-12-2009 19:30 uur


Raadzaal
Voorzitter: H.N.G. Brinkman
Griffier: C.J. Jonges
0
0
0
0
1
1
0
0
1
3
4
1
2
3
5
2
1
3
3
1
2
1
0
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage