VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 26-06-2008 18:00 uur


Raadzaal
Voorzitter: H.N.G. Brinkman
Griffier: C.J. Jonges
0
0
0
0
0
1
1
2
4
2
2
3
0
2
4
3
4
0
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage