VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 25-09-2008 19:30 uur


Raadzaal
0
0
0
0
1
1
0
2
2
2
1
2
1
1
1
1
0
2
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage