Vergadering



Vergadering van Gemeenteraad
Datum: 18-12-2008 19:30 uur


Raadzaal
Voorzitter: H.N.G. Brinkman
Griffier: C.J. Jonges
0
0
0
0
1
0
1
0
1
3
4
2
1
3
2
3
2
3
2
2
0
2
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage