VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 17-04-2008 19:30 uur


Raadzaal
0
0
0
0
1
1
0
1
0
1
1
2
2
2
0
2
2
1
3
0
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage