VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 13-11-2008 19:30 uur


Raadzaal
Voorzitter: H.N.G. Brinkman
Griffier: C.J. Jonges
0
0
0
0
2
1
0
0
2
3
1
1
0
1
1
2
0
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage