Proclaimer

De gemeenteraad is verplicht om zorgvuldig en vertrouwelijk met persoonsgegevens om te gaan en deze zo goed mogelijk te beschermen tegen onbevoegde toegang of onrechtmatig gebruik. De gemeenteraad verwerkt persoonsgegevens alleen als dat nodig en in overeenstemming is met de privacy wet- en regelgeving.

De gemeenteraad ontvangt jaarlijks een verslag van de Functionaris Gegevensbescherming over de ontwikkelingen over onder meer eventuele datalekken en de verwerking van persoonsgegevens door de raad zelf die zijn beoordeeld op rechtmatigheid. 

Meer informatie over privacy en de gemeente(raad) leest u op de volgende pagina: https://www.beemster.net/privacy

De door de bezoeker verstrekte gegevens gebruiken wij om te kunnen voldoen aan diens verzoeken en om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren. Ontvangen gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn verkregen. Voordat bij de aanvraag van een dienst gegevens definitief worden opgeslagen en verwerkt, wordt hier toestemming van de bezoeker voor gevraagd.

Verder houden wij algemene gegevens van bezoekers bij om statistieken samen te stellen over het bezoekersgedrag op gemeentebestuur.beemster.net. Hiermee kan de gemeente Beemster haar dienstverlening verder optimaliseren. Deze statistische gegevens bevatten geen persoonlijke gegevens. 

Gemeentebestuur.beemster.net maakt gebruik van cookies. Dit zijn kleine stukjes tekst die informatie bevatten over het bezoek van de site. De gebruikte cookies zijn tijdelijke cookies (zogenaamde sessie-cookies) en worden na het afsluiten van de webbrowser verwijderd. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en worden gebruikt voor het optimaliseren van de toegankelijkheid van de site.